Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O. z siedzibą w mieścieCENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O., ul. ul. Średnia 22, kod pocztowy 71-812, adres e-mail: kontakt@centrumpe.pl, tel. +48 509 803 115

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.centrumpe.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O. z siedzibą w mieścieCENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O., to: adres korespondencyjny ul. ul. Średnia 22, 71-812, Szczecin, Polska , adres e-mail:kontakt@centrumpe.pl, tel. +48 509 803 115, formularz kontaktowy dostępny na stronie www.centrumpe.pl, infolinia +48 509 803 115.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Certyfikowane szkolenie PCT

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT to 3 dni intensywnego praktycznego szkolenia, które przygotowuje uczestników do pracy z narzędziem PROFI COMPETENCE TEST do diagnozy osób w zakresie 6 wymiarów i 31 podwymiarów.

certyfikowane szkolenie PCT

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK OTRZYMA:

 • WIEDZĘ dotyczącą psychologicznych aspektów PROFI COMPETENCE TEST
 • KOMPETENCJE  do prawidłowej oceny i interpretacji wyników uzyskanych w teście
 • UMIEJĘTNOŚĆ  stosowania testu PCT dla osób dorosłych i młodzieży
 • TYTUŁ Międzynarodowego Akredytowanego Konsultanta PCT

Szkolenie prowadzi międzynarodowy trener Profi Competence®, który wyposaży uczestników w merytoryczną i praktyczną wiedzę opartą na wieloletnich badaniach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy z branży DORADZTWA PERSONALNEGO otrzymują Certyfikat konsultanta PCT, który uprawnia do zakupu specjalnej OFERTY PAKIETÓW NARZĘDZI z bazy testów.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. PCT wielowymiarowy test osobowości
  • Opis testu
  • Wprowadzenie do narzędzia
  • Procedura stosowania
 2. Aspekty etyczne i prawne – Kodeks etyczny PCT
 3. Psychologiczne aspekty PCT
  • Teorie psychologiczne będące podstawą koncepcji PCT
  • Rzetelność, trafność, normalizacja testu
  • Dane psychometryczne i normy
 4. Zastosowanie testu PCT
 5. Krok po kroku - proces pracy z narzędziem
 6. Aprobata Społeczna – definicja i interpretacja
 7. 6 wymiarów – definicje i interpretacja
  • JA W RELACJI
  • JA WE WSPÓŁPRACY
  • JA W PRACY
  • JA W DZIAŁANIU
  • JA I MOJA SAMOOCENA
  • JA I MOJE EMOCJE
 8. Analiza podwymiarów cz. I
  • JA W RELACJI: Życzliwość , Chęć przebywania z ludźmi, Kontakty interpersonalne, Asertywność, Szukanie wrażeń Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia i analiza wyników
  • JA WE WSPÓŁPRACY: Podejrzliwość, Szczerość, Egoizm, Rywalizacja, Pokora Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia i analiza przypadków
  • JA W PRACY: Skuteczność, Liderstwo, Kontrola siebie, Dążenie do celu, Sława Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami.

Dzień 2

 1. Analiza podwymiarów cz. II
  • JA W DZIAŁANIU: Zorganizowanie, Uporządkowanie, Sumienność, Ostrożność, Wytrzymałość, Wewnątrzsterowność Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – praca w grupach i analiza wyników
  • JA I MOJA SAMOOCENA: Ogólne postrzeganie siebie, Zgodność z samym sobą, Tożsamość, Poczucie bliskości, Atrakcyjność Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia i analiza wyników. Analiza wpływu wymiaru JA I SAMOOCENA na pozostałe wymiary PCT.
  • JA I MOJE EMOCJE: Niepokój, Poczucie niższości, Bezradność, Depresyjność, Wrogie zachowania. Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia, analiza przypadków. Analiza wpływu wymiaru JA I MOJE EMOCJE na pozostałe wymiary PCT.
 2. Trzy rodzaje raportu (krótki, średni i długi) – omówienie struktury raportu oraz prezentacji wyników.
 3. Szczegółowa analiza własnego raportu.
 4. Sesja Informacji zwrotnej – jak konstruktywnie przekazać feedback.

PRAKTYKA

Każdy uczestnik otrzyma 3 kody do testów w celu przeprowadzenia badania i analizy wyników z klientem/pacjentem w ciągu 3-4 tygodni. W trakcie praktyki dla uczestników będzie dostępny konsultant.

Dzień 3

 1. Analiza przypadków – interpretacja psychologiczna poszczególnych wyników
 2. Analiza wiarygodności wyników – omówienie i ćwiczenia
 3. Zaawansowane powiązania i łączenia wyników w obrębie wymiarów i podwymiarów
 4. Style zachowań i postaw osobowościowych – analiza i interpretacja 15 styli
 5. Wykorzystanie testu PCT w pracy
 6. Baza testów - zasady doboru właściwych narzędzi pod kątem potrzeb, możliwości i sytuacji klienta i/lub organizacji;
 7. Baza testów - system krok po kroku
 8. Pakiety i Licencje – korzyści z akredytacji PCT