Współpraca

Zapraszamy do współpracy partnerów w poszczególnych segmentach biznesowych:

Studia: Uczelnie wyższe, a także firmy świadczące usługi edukacyjne oraz realizujące międzynarodowe projekty dydaktyczne.


Nauka: Naukowców i instytucje badawcze w zakresie publikacji naukowych, projektów badawczo-rozwojowych oraz działalności wydawniczej.


Biznes: Firmy zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, potencjalnych inwestorów, słuchaczy szkoleń biznesowych, a także jednostki zajmujące się wsparciem biznesu w skali międzynarodowej.