STUDIA

KANDYDAT

Zakres naszych usług obejmuje:

 

  • przedstawienie kandydatowi na studia kompleksowej oferty edukacyjnej uczelni wyższych w Polsce wg wybranych kierunków,
  • złożenie wymaganych dokumentów na wybranej uczelni w Polsce,
  • pośrednictwo w kontaktach pomiędzy uczelnią w Polsce a kandydatem,
  • organizacja wizyty studyjnej kandydata do Polski w trakcie procesu rekrutacyjnego,
  • opieka nad studentem w początkowym okresie studiowania w Polsce.