STUDIA

Świadczymy kompleksowe usługi pośrednictwa w zakresie rekrutacji osób z Europy Środkowo-Wschodniej na studia na uczelniach publicznych i prywatnych w Polsce. Załatwiamy wszystkie formalności związane ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów na studia z Europy Wschodniej oraz okazujemy wsparcie wizowe.