Doradztwo biznesowe stanowi jeden z ważniejszych obszarów naszej działalności, polegający na wspieraniu przedsiębiorców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych, wymiany handlowej, podjęcia projektów inwestycyjnych, a także obrotu i zarządzania majątkiem w krajach docelowych inwestycji.