Promocja na rynkach zagranicznych

Przedsiębiorcom polskim oferujemy pomoc w zakresie reklamy i promocji produkcji i usług na rynkach Europy Wschodniej, w tym opracowanie kampanii reklamowych w mediach, a także promocję wśród odbiorców i potencjalnych kontrahentów. Organizujemy udział przedsiębiorców w targach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym na terenie Europy Wschodniej.