Poszukiwanie partnerów biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Oferujemy przedsiębiorcom polskim wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z firmami w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Świadczymy kompleksowe usługi wywiadowni gospodarczej, w tym wyszukujemy potencjalnych kontrahentów, sprawdzamy firmy zagraniczne w zakresie wiarygodności i rzetelności handlowej, a także wspomagamy proces komunikowania się z partnerami biznesowymi z krajów Europy Wschodniej.