Pośrednictwo w rekrutacji na studia wyższe w Polsce

Świadczymy kompleksowe usługi pośrednictwa w zakresie rekrutacji osób z Europy Środkowo-Wschodniej na studia na uczelniach publicznych i prywatnych w Polsce. Załatwiamy wszystkie formalności związane ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów na studia z Europy Wschodniej oraz okazujemy wsparcie wizowe.

Zakres naszych usług obejmuje:

 

 • przedstawienie kandydatowi na studia kompleksowej oferty edukacyjnej uczelni wyższych w Polsce wg wybranych kierunków,
 • złożenie wymaganych dokumentów na wybranej uczelni w Polsce,
 • pośrednictwo w kontaktach pomiędzy uczelnią w Polsce a kandydatem,
 • organizacja wizyty studyjnej kandydata do Polski w trakcie procesu rekrutacyjnego,
 • opieka nad studentem w początkowym okresie studiowania w Polsce.

 

Proces rekrutacji na studia wyższe w Polsce przy naszym pośrednictwie przebiega w kilka etapów:

 1. Kandydat wypełnia formularz aplikacyjny na studia w Polsce i wysyła do nas
 2. Kandydat opłaca usługę korzystania z naszej bazy danych w kwocie 200 zł.
 3. Wysyłamy Kandydatowi ofertę studiów w Polsce wg wybranego przez Ciebie kierunku.
 4. Kandydat informuje nas o wybranym kierunku studiów.
 5. Podpisujemy z Kandydatem umowę na świadczenie usług informacyjnych w zakresie edukacji.
 6. Kandydat opłaca 50% umownej kwoty z tytułu korzystania z naszej usługi.
 7. Informujemy Kandydata, jakie dokumenty musisz dostarczyć.
 8. Po dostarczeniu przez Kandydata dokumentów we właściwym terminie składamy cały pakiet dokumentacji na uczelni.
 9. W przypadku braków w dokumentacji informujemy Kandydata i czekamy na uzupełnienie brakujących dokumentów.
 10. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną i formalne przyjęcie na studia  wysyłamy informację do Kandydata.
 11. Kandydat opłaca 50% umownej kwoty z tytułu korzystania z naszej usługi.
 12. Wysyłamy do Kandydata zaproszenie wizowe.
 13. Po przyjedzie Kandydata do Polski załatwiamy wszystkie formalności związane z zakwaterowaniem i zapoznaniem się z infrastrukturą uczelnianą i miejską.


Uwaga! Cena naszej usługi zależy od wybranej uczelni oraz od stopnia skomplikowania prac. Wyceny dokonujemy indywidualnie po otrzymaniu od kandydata informacji o wybranym kierunku studiów.