O nas

Centrum Partnerstwa Europejskiego Sp. z o.o. jest polską firmą świadcząca usługi informacyjne i doradcze w trzech podstawowych segmentach: edukacyjnym, naukowym i biznesowym. Misją naszej Firmy jest rozwój współpracy naukowej, dydaktycznej i gospodarczej między krajami UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, a państwami Europy Wschodniej i Azji Środkowej. 

Naszą ofertę w dziedzinie edukacji kierujemy do osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce, a także instytucji realizujących projekty dydaktyczne. Świadczymy kompleksowe usługi pośrednictwa przy aplikowaniu kandydatów na studia wyższe w Polsce.

Nasze aktywności w zakresie nauki obejmują działalność publikacyjną i wydawniczą, mającą na celu promowanie najnowszych badań oraz integrowanie środowisk naukowych Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, a także doradztwo przy opracowaniu strategii publikacyjnych oraz budowaniu kariery naukowej w krajach UE. Istotne znaczenie w  tym segmencie stanowi działalność projektowa, w tym finansowana ze środków UE. Obecnie jesteśmy na etapie składania wniosków projektowych, dotyczących działalności naukowej i badawczo-rozwojowej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Doradztwo biznesowe stanowi jeden z ważniejszych obszarów naszej działalności, polegający na wspieraniu przedsiębiorców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych, wymiany handlowej, podjęcia projektów inwestycyjnych, a także obrotu i zarządzania majątkiem w krajach docelowych inwestycji.
O nas