Mazowiecki Klaster Audytu i Konsultingu powstał na początku 2012 roku w wyniku współpracy czterech firm audytorskich i kancelarii prawnej. 17 września 2012 roku do inicjatywy przystąpiła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wtedy też podpisano umowę formalnie powołującą do życia Klaster. Impulsem do rozwoju klastra stała się dotacja otrzymana przez Spółkę Ecovis System Rewident. 15 października 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu”. Projekt o wartości 858 657,80 PLN zakładał przeprowadzenie kilku wspólnych inicjatyw, mających na celu zintegrowanie firm klastra na wczesnym etapie współpracy.

            Celem Klastra jest rozwój zrzeszonych w nim podmiotów poprzez stworzenie warunków do opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej.

            Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez:

            - nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami klastra a jednostkami naukowymi, oraz wdrożenie wspólnego programu szkoleń i  prac badawczych;

            - wypromowanie marki klastra na rynku usług audytorskich i consultingowych;

            - podniesienie jakości świadczonych usług firm klastra, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy biegłych rewidentów.